Ιστορικά Κείμενα-Ομιλίες

 Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΩΝ ANNALES ΣΤΗ ΓΕΓΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΤΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ FERNAND BRAUDEL ΣΤΗΝ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΗΣ.

Κείμενο που αναφέρεται στην κριτική που άσκησε το περιοδικό Annales στην ιστορική προσέγγιση του θετικισμού και στην συνεισφορά του ιστορικού Fernand Braudel στην διαμόρφωση της θεωρητικής προσέγγισης του περιοδικού. Περισσότερα

 ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΣΜΟΥ

Στο κείμενο αφού αναλυθούν οι βασικές αρχές του Ιστορισμού αναφέρονται οι σημαντικότερες ιδεολογικές και επιστημολογικές επιλογές των Ελλήνων ιστορικών Σπυρίδωνα Ζαμπέλιου και Κωνσταντίνου Παπαρηγόπουλου στην προσπάθειά συγγραφής της ελληνικής ιστορίας. Περισσότερα

Η ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Σύντομο κείμενο που αναφέρεται στο επιστημονικό αντικείμενο της Δημόσιας Ιστορίας και τις δυνατότητες – μεθόδους που ο δημόσιος ιστορικός έχει ώστε να εμπλέξει ενεργά το κοινό σε αυτή. Περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Άρθρο για το περιοδικό Διαβήτης που παρουσιάζει την επίδραση των δύο κυρίαρχων πνευματικών ρευμάτων της Ευρώπης, από τον 17ο έως και τον 19ο αιώνα, στην δημιουργία του Ελληνικού κράτους, πριν, κατά την διάρκεια και μετά την επανάσταση του 1821. Περισσότερα