Ιστορικές Μελέτες

ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΔΡΑΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (10ος – 14ος ΑΙΩΝΑΣ )

Περιγραφή των τριών σημαντικών ιστορικών όρων που καθιέρωσαν την λειτουργία των πανεπιστημίων στην ευρωπαϊκή κοινωνία του Μεσαίωνα και στην δημιουργία μιας νέας κοινωνικής τάξης, των διανοούμενων. Περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ GIORGIO de CHIRICO ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΟΥ BELA BARTOK

Μια σύντομη περιγραφή – παρουσίαση του έργου δύο από τους μεγάλους δημιουργούς του 20 ου αιώνα, στην ζωγραφική και την μουσική,που ταυτόχρονα ήταν πρωτοπόροι καλλιτεχνικών ρευμάτων. Περισσότερα

Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΟΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ.

Συγκλίσεις και αποκλίσεις (14ος – 15ος αι.).

Μελέτη στην οποία αφού περιγραφεί η Αναγέννηση στην Δυτική Ευρώπη, κυρίως στην Βόρεια Ιταλία και αυτή της εποχής των Παλαιολόγων στην Ανατολή, εντοπίζονται τα κοινά σημεία και οι διαφορές των δύο. Περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΟΥΣΕ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ.

Στην μελέτη εξετάζεται η επιρροή της κοινωνίας, της οικονομίας, της πολιτικής, της φιλοσοφίας και της θρησκείας στην έκφραση του καλλιτέχνη την περίοδο του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης καθώς και η θέση του δημιουργού στην κοινωνική τάξη και ιεραρχία. Ταυτόχρονα παρουσιάζεται η επιρροή αυτή σε ενδεικτικά έργα των περιόδων. Περισσότερα

ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

Οργάνωση και εξέλιξη της εκπαίδευσης στην αυτοκρατορία (4ος – 11ος αι.).

Σύντομη περιγραφή της εκπαίδευσης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας από τον 4ο μέχρι και τον 11ο αιώνα. Τα επίπεδα εκπαίδευσης, τα μαθήματα και ο ρόλος της Εκκλησίας είναι μερικά από τα θέματα που επεξεργάζεται. Ιδιαίτερη αναφορά στο Πανεπιστήμιο. Περισσότερα

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ.

Παρουσίαση των αλλαγών που εμφανίζονται στην οικονομία και την κοινωνία της Δυτικής Ευρώπης με την ανάπτυξη της βιομηχανίας, στην Αγγλία αρχικά και την υπόλοιπη Ευρώπη στην συνέχεια. Η μελέτη εστιάζει κυρίως στις αλλαγές στην εργασία. Περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΜΠΑΡΟΚ

Μέσα από τον σχολιασμό ενός πίνακα ζωγραφικής από την Βόρεια Ευρώπη, ενός αρχιτεκτονικού οικοδομήματος και ενός ορατορίου παρουσιάζουμε τα πολιτικά, θρησκευτικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά της εποχής του Μπαρόκ. Περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ.

Από τους επιφανείς στους ταπεινούς

Μια συνοπτική περιγραφή των κοινωνικών τάξεων και των οικονομικών σχέσεων κατά την διάρκεια των δύο πρώτων ιστορικών περιόδων της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Περισσότερα

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟ.

Τα σημεία ρήξης με το μεσαιωνικό παρελθόν, οι παράγοντες που συνέβαλαν στη διαμόρφωσή τους και  ο αντίκτυπός τους για τον αγροτικό πληθυσμό.

Η μελέτη παρουσιάζει τις οικονομικές και κοινωνικές σχέσεις στις κοινωνίες του 16ου και 17 ου αιώνα τόσο στην Δυτική όσο και στην Ανατολική Ευρώπη επικεντρώνοντας την προσοχή του αναγνώστη στον αγροτικό χώρο. Περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ, ΚΑΤΑ ΤΟΝ GEORGE DUBY, ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΑ.

Ο κοινωνικός διαχωρισμός, η οικονομική κατάσταση των τάξεων στον Μεσαίωνα και η οικονομική κυριαρχία των ισχυρών επί των αγροτών είναι το θέμα που πραγματεύεται η μελέτη αυτή. Στην ίδια μελέτη θα συναντήσουμε και την περιγραφή της αδυναμίας των κυρίαρχων τάξεων να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες με την εμφάνιση των Αστών και των Τεχνιτών στις πόλεις της Δυτικής Ευρώπης. Περισσότερα

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΤΩΝ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΕΙΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΩΝ.  

Οι μεταρρυθμίσεις στην έννοια του κράτους και της λειτουργίας του που επιτελέστηκαν στην Γαλλία την εποχή της Γαλλικής επανάστασης και η εφαρμογή τους από τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη και οι επιπτώσεις τους στην σύγχρονη Ευρώπη. Περισσότερα

Η ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΑ. 

Τα αίτια της κρίσης της Ευρώπης τον 14ο και 15ο αιώνα, η εμφάνιση των εθνικών μοναρχιών και οι θεσμικοί νεοτερισμοί που οι νέες συνθήκες δημιούργησαν. Περισσότερα