Κοινωνικές – Πολιτικές Μελέτες

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΙΤΙΑ ΠΟΥ ΤΙΣ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ

Περιγραφή της διαφορετικής αντίληψης για την οικοδόμηση της εθνικής συνείδησης στην Βρετανία τον 19ο αιώνα και τις επιπτώσεις στην εκπαίδευση. Αναλυτική παρουσίαση των δύο περιόδων που διαμόρφωσαν την εκπαίδευση και τους παράγοντες που έπαιξαν σημαντικό ρόλο σε αυτές. . Περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΟΥΜΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΥΣΤΕΡΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΑ

(15ος – 17ος ΑΙΩΝΑΣ)

Αρχικά περιγράφουμε σε αυτή την μελέτη το κίνημα του Ουμανισμού όπως αυτό εμφανίστηκε στις πόλεις της Βορείου Ιταλίας. Στην συνέχεια αναφερόμαστε στην επίδραση του στην εκπαίδευση και στην δημιουργία ενός νέου τύπου Ανθρώπου, του οποίου περιγράφουμε. Περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΙ ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Το πρώτο μέρος της μελέτης παρουσιάζει τις δύο περιόδους μετά την Μεταπολίτευση και τα χαρακτηριστικά τους και στην συνέχεια, στο δεύτερο μέρος, εντοπίζει τις αδυναμίες της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας οι οποίες οδήγησαν στην κοινωνική και οικονομική κρίση και στα μνημόνια. Περισσότερα

Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ Ο WEBER ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΟΤΙ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΤΑΝΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

Η μελέτη ασχολείται με τις βασικές αρχές και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί ο Max Weber στην προσπάθειά του να συμβάλει στην κατανόηση του τρόπου που οι ιδέες εντάσσονται στην ιστορική και κοινωνική εξέλιξη. Θα παρουσιαστεί επίσης η χρήση των εργαλείων αυτών στην περίπτωση του Καπιταλισμού και της σχέσης του με την Προτεσταντική Ηθική όπως αυτός εμφανίζεται στην Δυτική Ευρώπη. Περισσότερα

ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΣ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ/ΤΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΟΤΙΚΟ ΥΦΟΣ (LIFE STYLE).

Μετά την παρουσίαση των διαφορετικών απόψεων διαφόρων κοινωνικών διανοητών για την οργάνωση και τον διαχωρισμό της κοινωνίας, η μελέτη ασχολείται με την χρήση της κατανάλωσης ως στοιχείο διαφορετικότητας των κοινωνικών θέσεων/τάξεων. Περισσότερα

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ WEBER.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΕΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑΚΗΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο ο Max Weber εφαρμόζει τον Ιδεότυπο του Καπιταλισμού, στην προσπάθειά του να ερμηνεύσει την κυριαρχία του στην οικονομία και κοινωνία της Δυτικής Ευρώπης. Περισσότερα

Η ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ

Παρουσίαση των απόψεων του Frederic Jameson οι οποίες αφορούν τον ύστερο καπιταλισμό και τις πολιτισμικές αξίες που τον διέπουν. Στο κείμενο εντοπίζονται οι βασικές αντιλήψεις του μετα-νεωτερικού ανθρώπου για την φύση της ζωής στην κοινωνία, την αλλαγή της κουλτούρας σε πολιτική πράξη και σε εναλλακτική πολιτική πρόταση. Στο πρώτο μέρος της μελέτης παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά της νεωτερικότητας και του μοντερνισμού τα οποία συγκρίνονται με αυτά της μετα-νεωτερικής εποχής και τον μετα-μοντερνισμό, εντοπίζοντας τις διαφορές και τις ομοιότητες. Περισσότερα

Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ZYGMUN BAUMAN ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΣΤΗ ΜΕΤΑΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ

Η μελέτη ασχολείται με την νεωτερικότητα και την μετά-νεωτερικότητα όπως τις προσεγγίζει ο Z. Bauman, εντοπίζοντας τις ομοιότητες και τις διαφορές τους. Στην συνέχεια εξετάζει τον κοινωνικό αποκλεισμό στην μετανεωτερική εποχή και τις αιτίες ‘ύπαρξής του, αναλύοντας τους όρους πλάνητας, τουρίστας, και περιπλανώμενος αλήτης, τις οποίες προτείνει για τις νέες κατηγορίες ανθρώπων που δημιουργεί. Περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ EMIL DURKHEIM.

Μια σύντομη ανάλυση και παρουσίαση των σημαντικότερων όρων που συναντούμε στα έργα του μεγάλου κοινωνιολόγου και ενός από τους πατέρες της Κοινωνιολογίας, με ιδιαίτερη βαρύτητα στην έννοια της κοινωνικής αλληλεγγύης όπου θα εξετάσουμε και τον ρόλο της στο έργο του Durkheim. Περισσότερα

ΟΙ ΕΝΝΟΙΕΣ “ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ”, “ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ” ΚΑΙ “ΦΕΤΙΧΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ” ΣΤΟΝ MARX ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ.

Περιγραφή και σύντομη ανάλυση των παραπάνω εννοιών, όπως αυτές εμφανίζονται στο έργο του Karl Marx και η σχέση τους με την περίοδο της Νεωτερικότητας. Περισσότερα

Η ΡΗΞΗ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ HOBBES ΚΑΙ ΤΟΥ ROUSSEAU

Η περιγραφή της ρήξης της νεότερης πολιτικής σκέψης με την παράδοση του “Φυσικού Δικαίου” μέσω των απόψεων του Hobbes για την νομιμοποίηση της πολιτικής εξουσίας μέσω “Συμβολαίου” και της “Πολιτικής Κυριαρχίας” όπως αυτή εκφράζεται από την ¨Γενική Βούληση” του Rousseau. Περισσότερα