Φιλοσοφικές Μελέτες

ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ FEYERABEND ΚΑΙ ΤΟΥ KUNH ΣΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ.

Σύντομη περιγραφή και σύγκριση των διαφορετικών απόψεων για την Επιστήμη, την πρόοδό της και τον ρόλο της στην κοινωνία δύο σημαντικών διανοητών του 20ου αιώνα. Περισσότερα

Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΡΤΕΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΙΟΥΜ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ

Αφού περιγράψουμε την προσέγγιση της Φύσης μέσω του Εμπειρισμού και του Ορθολογισμού θα ασχοληθούμε με τις προτάσεις δύο αντιπροσώπων τους. Περισσότερα

Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΝΕΟΠΛΑΤΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΚΕΠΛΕΡ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΑΛΙΛΑΙΟΥ

Στην μελέτη αφού αναφερθούμε εν συντομία στην επίδραση του Νεοπλατωνισμού κατά την διάρκεια 17ου αιώνα στην σκέψη των διανοητών, εξετάζουμε την επίδρασή του στην επιστημονική θεώρηση της Φύσης δύο από τους σημαντικότερους εκπροσώπους. Περισσότερα

Η «ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣΗΣ» ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΝΤ ΚΑΙ Η «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ» ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ J. S. MILL

Η άποψη του Imm. Kant για την «Αυτονομία της Βούλησης» συνδεόμενη με τις διατυπώσεις της «Κατηγορικής Προσταγής» και η επιχειρηματολογία του J. S. Mill για την «Ελευθερία της Σκέψης και της Έκφρασης» του ατόμου σύμφωνα με τις βασικές αρχές του Ωφελιμισμού. Περισσότερα

ΤΟ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΝΩΣΗΣ.

Τα επιχειρήματα του Πλάτωνα, στο έργο Θεαίτητος, στην προσπάθειά του να καταρρίψει την άποψη του Πρωταγόρα για την Γνώση επικαλούμενος ως κριτήριό της την ανάγκη διάκρισης μεταξύ Αλήθειας και Πλάνης. Περισσότερα